Cizinci ve vlastní zemi

Dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě

René Petráš | edice 20. století
pevná vazba, 256 stran, doporučená cena 390 Kč

Současné národnostní konflikty v Evropě mají své dávné historické kořeny. Ty mohou sahat i přes tisíc let do minulosti a proto bez znalosti dlouhodobého vývoje nemusejí být vůbec pochopitelné. Kniha Reného Petráše, předního českého odborníka na problematiku národnostních menšin, představuje přehled nejznámějších evropských národnostních sporů v minulosti a současnosti. Obsahuje přehled celkového vývoje menšinové problematiky v Evropě se zaměřením na 20. století, kdy zejména v době mezi světovými válkami představovaly národnostní spory klíčový prvek mezinárodní politiky. Zmíněny jsou i aktuální národnostní otázky, např. napětí na Balkáně, maďarská menšina, irská otázka, komplikovaný problém národností ve Španělsku či nové ruské menšiny po rozpadu SSSR.

Obsah |  Ukázka

O autorovi

JUDr. et PhDr. René PETRÁŠ, Ph.D.,(nar. 1974) je absolventem Právnické fakulty a také Filosofické fakulty (obor historie) Univerzity Karlovy. Žije v Kutné Hoře. Od roku 2000 působí zejména na Ústavu právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy, v současnosti jako vědecký pracovník. Je autorem sto třiceti publikací vedle češtiny i v angličtině, němčině a francouzštině. Specializuje se na některé otázky vývoje veřejné správy a mezinárodních organizací (např. spoluautor knihy Nadnárodní integrace v Evropě), zpracoval řadu přehledů právněhistorického výzkumu (např. kniha Právněhistorická bibliografie, 2005) a především se věnuje vývoji právního postavení národnostních menšin v českých zemích ve 20. století. Je autorem několika monografií k tématice menšin (Menšiny v meziválečném Československu, Menšiny v komunistickém Československu). Jako spoluautor a editor se podílel na dalších publikacích k otázkám menšin.

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.