Internet a proměny práva

Radim Polčák | edice Téma
Praha 2012, 392 stran, pevná vazba, doporučená cena 420 Kč

Informační technologie jsou fenoménem, které se na počátku 21. století staly nedílnou součástí naší civilizace. Jeden z celosvětově uznávaných odborníků na IT právo předkládá svojí studii, ve které se zamýšlí nad způsobem, jakým internet působí na právo a soudobou společnost, a naopak, jak se společenské vztahy a hodnoty odráží ve virtuální rovině. Autor přistupuje k problematice internetu nejen z pohledu právního či technického, ale také filosofického a etického. Jakkoli jde o odbornou monografii zohledňující aspekty mnoha vědních oborů, je kniha napsána (jak jsme u autora zvyklí) velmi originálním a čtivým způsobem, čehož dokladem je i to, že autor ve svém pojednání o moderních technologiích rád odkazuje na antické klasiky. Jde bezesporu o nejlepší dílo na toto téma u nás dosud vydané.

Obsah |  Ukázka

O autorovi

doc. JUDr. Radim POLČÁK, Ph.D., vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde nyní působí jako vedoucí Ústavu práva a technologií. Zabývá se zejména právem ICT, právní teorií a právní filozofií. Jako host přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v České republice, Maďarsku, Německu, Nizozemí, Velké Británii, Irsku a USA. V roce 2003 založil mezinárodní sympozium Cyberspace, založil a vede odborné časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie. Je členem redakčních rad časopisů European Journal of Law and Technology, Studia Iuridica a Jurisprudence, rozhodcem RS při OHKAK pro doménová jména .eu a .cz, zakládajícím členem European Academy of Law and ICT, členem Rady European Law Institute a příležitostným poradcem českých a evropských justičních a vládních institucí.

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.