Jaderné právo

Právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření

Jakub Handrlica
pevná vazba, 296 stran, doporučená cena 410 Kč

Kniha představuje první komplexní studii o právní úpravě mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření v českém jazyce. Její vydání reaguje nejenom na skutečnost, že v České republice jsou jaderná energie a ionizující záření již v současnosti využívány v celé řadě odvětví, ale i na skutečnost, že podle aktuálních prohlášení se význam jaderné energetiky v České republice má v následujících desetiletích dále posilovat a v našem státě mají probíhat téměř všechny formy palivového cyklu (těžba uranové rudy, přepracování paliva, finální ukládání radioaktivních odpadů).

Obsah |  Ukázka

O autorovi

JUDr. Jakub HANDRLICA, Ph.D., působí na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze, na katedře správního práva a správní vědy. Je absolventem Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze a postgraduálního kurzu mezinárodního práva jaderné energetiky na Univerzitě v Montpellier. Je členem České nukleární společnosti, České společnosti pro mezinárodní právo a Mezinárodní asociace pro právo jaderné energetiky AIDN/INLA. Předmětem jeho zájmu jsou dlouhodobě zejména veřejnoprávní aspekty právní úpravy mírového využívání jaderné energie, ale také právní problémy soukromoprávní odpovědnosti v jaderné energetice. Působí v rozkladové komisi Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a v expertní skupině Evropské komise pro oblast odpovědnosti v jaderné energetice. Je mimo jiné spoluautorem monografie o odpovědnosti za jaderné škody (Novotná, M., Handrlica, M.: Zodpovednosť za jadrové škody, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Veda, 2011) a spoluautorem kolektivní monografie o právní úpravě exportu zboží dvojího užití v Evropské unii (Michel, Q.(ed.): Sensitive Trade, Bruxelles: Éditions scientifiques internationales P.I.E. Peter Lang, 2011).

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.