Kapitalismus na kolenou

Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934

Jakub Rákosník, Jiří Noha | edice 20. století
pevná vazba, 336 stran, doporučená cena 440 Kč

Kniha pojednává o období tzv. velké hospodářské krize 30. let 20. století, která zásadním způsobem ovlivnila chod světových dějin. Zabývá se možnými příčinami, dramatickým průběhem i následky tohoto hospodářského fenoménu, ke kterému se dnes ekonomové znovu vrací v kontextu aktuální krize evropské a americké ekonomiky. Autoři rozebírají příčiny krachu na americké burze v roce 1929, následné hospodářské problémy a jejich přenesení na evropský kontinent včetně Československa, kde poukazují na dopady v oblasti průmyslu, zemědělství a obchodu. Kniha tak uvádí na pravou míru často zidealizovaný pohled na život za první československé republiky. Zvláštní pozornost autoři věnují sociálním dopadům (nezaměstnanost, životní úroveň obyvatel) a také politickým souvislostem, zejména pak vzestupu extremistických hnutí a autoritářských režimů. Vzhledem ke komplexnosti pohledu na ekonomickou krizi v minulém století tak kniha nabízí zamyšlení nad budoucností soudobé společnosti, která může být teprve na začátku krizového vývoje.

Obsah |  Ukázka

O autorech

Doc. PhDr. JUDr. Jakub RÁKOSNÍK, Ph.D., (nar. 1977) je absolventem Institutu základů vzdělanosti UK, Filozofické fakulty UK a Právnické fakulty UK. Postgraduální studium absolvoval v Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filosofické fakulty UK, kde od roku 2002 působí jako vyučující. Později absolvoval postgraduální studium též na katedře právních dějin Právnické fakulty UK. Od roku 2007 přednáší též na Právnické fakultě UK a na Univerzitě Jana Amose Komenského – Praha. V roce 2010 se habilitoval pro obor hospodářské a sociální dějiny na Univerzitě Karlově. Ve svém badatelském zaměření se orientuje na problematiku komparativních dějin sociální politiky, dějiny dělnického hnutí a ekonomické dějiny meziválečného období. K těmto otázkám publikoval více než čtyři desítky dílčích českých i cizojazyčných studií. V roce 2008 vydal v Nakladatelství Karolinum monografii nazvanou Odvrácená tvář meziválečné prosperity, která se zabývá problematikou nezaměstnanosti v Československu v období první republiky. V roce 2010 vydal svou druhou monografii Sovětizace sociálního státu v nakladatelství Filosofické fakulty UK, která se zabývá srovnávacím vývojem sociální politiky v lidově demokratickém Československu. V současné době spolupracuje na grantovém projektu Dějiny KSČ 1918–1989, jehož nositelem je Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

PhDr. Jiří NOHA, Ph.D., (nar. 1976) absolvoval Filozofickou fakultu UK, postgraduální studium pak na Ústavu českých dějin tamtéž. Od roku 2008 působí na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Odbornou pozornost věnuje české (československé) levici 1918–1948, zejména sociální demokracii a proměnám její politické, sociální a ekonomické programatiky v dobovém kontextu. Podílel se mj. na grantovém projektu Formování a vývoj sociálního státu v Československu 1918–1992.

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.