Lidská práva na roz(s)cestí

Katarzyna ŽÁK KRZYŽANKOVÁ a kol.
452 stran, pevná vazba, doporučená cena 550 Kč
ISBN 978-80-87284-94-0

Lidská práva dnes představují právní a etický rámec fungování společnosti. Jejich doktrína a praxe se dynamicky proměňuje. Impulzy k tomu přicházejí zevnitř i zvenčí práva. Do hry vstupují inovace mající původ v teoretickém diskursu, hledání nových cest justicí i proměny společenského kontextu. A právě těmito otázkami se zabývá kniha kolektivu autorů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jejím leitmotivem je inventura stavu lidských práv tváří v tvář realitě počátku 21. století utvářené fenomény globalizace, integrace, multikulturalismu a nových technologií. Kniha nabízí tematickou pestrost a pluralitu perspektiv, z nichž lze na lidská práva nahlížet. Jejich svorníkem je snaha zodpovědět otázku, na jaké křižovatce se lidská práva nacházejí: jsou tato práva ještě na vzestupu, nebo už narazila na meze svého růstu?

Vybrané kapitoly:
• Přirozená práva v evropských filozofických tradicích pozdního středověku a raného novověku
• Jsou lidská práva ideologií?
• Slábnoucí role státu v kontextu plurality lidských práv
• Rozmach lidských práv jako původce státní represe
• Technické aspekty odklízení předpisů zasahujících do lidských práv
• Omezení shromažďovacího práva z důvodu ochrany veřejného zdraví
• Koronavirus, lidská práva a institucionální gynekologická předporodní péče v ČR
• Eutanázie a globální model základních práv
• Sociální funkce vlastnictví jako integrační prvek ve společnosti
• Limity využívání technologie rozpoznávání obličejů policií
• Digitální suveréni: moc a postavení platforem, práva uživatelů a hledání rovnováhy

Obsah Ukázka

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.