Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

Kateřina Štěpánková
240 stran, brožovaná, doporučená cena 440 Kč
ISBN 978-80-87284-97-1

Kniha se věnuje odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou jeho zaměstnanci. Neomezuje se pouze na tradiční tematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání, ale při-náší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad všech relevantních druhů odpověd-nosti zaměstnavatele za škodu. Nejsou zde opomenuty ani vztahy služební a jejich dílčí specifika, stejně jako praktické přesahy do práva občanského, trestního, správního a obchodního. Jedná se o dosud první ucelené zpracování tohoto tématu na našem kniž-ním trhu. Autorka se dlouhodobě specializuje na problematiku odpovědnosti v pracovněprávních vztazích. Působí a vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a své zkušenosti čer-pá též z vlastní právní praxe.

Obsah Ukázka

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.