Úvod do trestněprávní komparatistiky

Ladislav Pokorný
Auditorium, Praha 2010, 120 stran, doporučená cena 180 Kč

Učebnice trestního práva srovnávacího určená studentům všech oborů právního záměření. Kniha zahrnuje jak obecnou rovinu, tj. metodiku a cíle trestněprávníprávní komparatistiky, tak speciální část, která srovnává trestěprávní úpravu několika evropských zemí (Velká Británie, Německo, Francie, Belgie, Itálie).

Obsah

 • 1. PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA A TRESTNĚPRÁVNÍ KOMPARATISTIKA
 • 1.1. Prvky srovnávání
 • 1.2. Druhy (úrovně) srovnávání
 • 1.3. Trestněprávní komparatistika
 • 1.3.1. Specifika trestněprávní komparatistiky
 • 1.3.2. Předpoklady trestněprávní komparatistiky
 • 1.3.3. Předmět zkoumání
 • 1.3.4. Členění trestněprávní komparatistiky
 • 1.4. Úskalí rozvoje právní komparatistiky
 • 1.4.1. Dosažitelnost pramenů
 • 1.4.2. Sémantika
 • 1.5. Vývoj trestněprávní komparatistiky
 • 1.6. Organizace zabývající se právní komparatistikou
 • 1.7. Prameny trestněprávní komparatistiky
 • 1.8. Cíle a úkoly trestněprávní komparatistiky
 • 1.8.1. Cíle vědecké (teoretické)
 • 1.8.2. Cíl pedagogický
 • 1.8.3. Cíle praktické (tvorba práva a interpretace právních předpisů)
 • 1.9. Význam trestněprávní komparatistiky pro evropskou integraci
 • 1.9.1. Rada Evropy
 • 1.9.2. Evropská unie
 • 2. OBECNÁ TRESTNĚPRÁVNÍ KOMPARATISTIKA
 • 2.1. Prameny trestního práva
 • 2.2. Modely (systémy) trestního práva
 • 2.2.1. Akuzační a inkviziční systém
 • 2.3. Trestní systémy vybraných zemí
 • 2.3.1. Velká Británie (anglický model)
 • 2.3.2. Spolková republika Německo
 • 2.3.3. Francie
 • 2.3.4. Belgie
 • 2.3.5. Itálie

O autorovi - Ladislav Pokorný

absolvoval studia práva na Právnické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (nyní MU) v Brně. Na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v roce 2001 obhájil disertační práci na téma vybraných otázek trestněprávní komparatistiky a získal titul Ph.D. v oboru trestního práva. Dlouhodobě se věnuje problematice trestního práva ve srovnávací perspektivě, problematice práva v oblasti bezpečnosti a právním aspektům činnosti zpravodajských služeb. Intenzivně se věnuje pedagogické činnosti, externě vyučuje na Právnické fakultě a na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně a na Policejní akademii České republiky v Praze.

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.