Vliv nových technologií na trestní právo

Gřivna, T. / Richter, M. / Šimánová, H. (eds.)
440 stran, pevná vazba, doporučená cena 570 Kč
ISBN 978-80-87284-95-7

Pakliže bylo 19. století, jak praví klasik, stoletím páry, pak 21. století je patrně stoletím umělé inteligence a obecněji nových technologií. Tyto se nesporně promítají takřka do všech aspektů lidského života a také do práva coby normativního systému, který jej reguluje. Tato kniha, která vznikla na půdorysu stejnojmenné konference, se zaměřuje na zodpovězení otázky, jaký dopad mají nové technologie konkrétně na právo trestní. Pozornost autorů je věnována problematice elektronických důkazů v trestním řízení, virtuálním měnám, úvahám o trestní odpovědnosti umělé inteligence a za ni či specifikům trestné činnosti v kyberprostoru. Čtenářům kniha představuje otázky, které vyvěrají z konfrontace tradičních trestněprávních institutů a technologických novot i neotřelé odpovědi autorů na ně.

Vybrané kapitoly:
• Roboti za mřížemi – je české trestní právo připraveno na rozvoj umělé inteligence?
• Bezpilotní letadla (drony) a oprávnění policistů k zamezení jejich provozu
• Autonomní vozidla – vybrané otázky vzniku trestní odpovědnosti
• Trestné činy proti počítačovým systémům
• Kyberšikana
• Kybergrooming – zrcadlo společnosti?
• Digitální důkazy a jejich hodnocení
• Vězeňské telefonické nahrávky a jejich důkazní využití v trestním řízení
• Kryptoměny a trestní proces
• Bitcoin a další kryptoměny očima trestního práva
• Trestný čin neoprávněného pořízení obrazového a zvukového záznamu de lege ferenda

Obsah Ukázka

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.