Zákonné bezpráví

Židé v Protektorátu Čechy a Morava

Helena Petrův | edice 20. století
Auditorium, Praha 2011, 264 stran, doporučená cena 420 Kč

Autorka ve své knize popisuje život českých Židů v letech 1939–1945 v kontextu rasových právních předpisů, a to nejen říšských, ale také těch, které vydala protektorátní vláda. Odkrývá tak aktivní roli českých orgánů – protektorátní vlády, samosprávných organizací a místní správy v protižidovské politice. Vyvrací mýty o tom, že se protektorátní vláda bránila tlaku nacistických okupantů vydávat protižidovské předpisy a naopak dokládá její připravenost při realizaci vlastní protižidovské politiky. Odhaluje skutečné motivace, které pod heslem národní spolehlivosti vedly k vyloučení Židů z advokacie, lékařství a jiných oblastí již krátce po 15. březnu 1939. Publikace přináší také konkrétní příběhy obětí „řešení židovské otázky“ v protektorátu a odkrývá různé postoje obyvatelstva k osudu Židů. V knize se dočteme jak o příbězích udání a kolaborace, tak o příbězích odvahy a boje proti zlu.

Ukázka

O autorce - doc. JUDr. Helena Petrův (Hofmannová), Ph.D.

vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Absolvovala několik dlouhodobých studijních a vědeckých pobytů např. na New York University a Michigan university v USA. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jako asistentka na Ústavním soudu České republiky. Je uvedena na seznamu expertů Poradního výboru Rady Evropy pro Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin. Je autorkou knihy Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1941) a řady studií, týkajících se mimo jiné ochrany lidských práv, právního postavení menšin a pojetí principu rovnosti v komparativním pohledu.

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.