Důležité dokumenty ke stažení:
Pokyny pro provádění korektur
a přípravu rukopisů

KOREKTURY

Korektorské značky ke stažení zde: ve formátu PDF nebo ve formátu JPG.


NABÍDKY RUKOPISŮ

Své rukopisy zasílejte redakci ve formátu .doc nebo .rtf, a to na email redakce @ auditorium.cz. Před prosíme, abyste při psaní a další úpravě svého textu dodržovali následující pokyny, které zásadním způsobem usnadní redakční práci a urychlí vydání vaší knihy.
Způsob, jak autor naformátuje svůj text nemá žádný vliv na to, v jaké podobě bude nakonec vytištěn v knize. Nakladatelství používá vlastní typografii. Níže uvedené požadavky na formátování textu proto mají za cíl zjednodušit, resp. zrychlit redakční práci na rukopise při jeho sazbě.

ZÁKLADNÍ FORMÁTOVÁNÍ PÍSMA

  • ideální font pro rukopis je písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1 (platí i pro nadpisy kapitol) – pouze u poznámek pod čarou je velikost písma 10
  • tučné písmo – používat výlučně v názvech kapitol apod., nepoužívat pro zvýraznění v textu
  • kurzíva – používat jen pro cizojazyčná slova (stare decisis, Civil law, de facto), názvy judikátů (rozsudek Bosman)

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCŮ


SPECIFICKÉ FORMÁTOVÁNÍ


ZNAMÉNKA A ZNAČKY


KAPITOLY A STRUKTUROVÁNÍ TEXTU

Při strukturování textu doporučujeme využít z důvodu přehlednosti maximálně čtyři úrovně.


Doporučujeme neužívat prázdné kapitoly, tj. nadpisy, za nimiž nenásleduje žádný text, nýbrž další nadpis. Tato praxe je běžná v diplomových a jiných kvalifikačních pracech, ale pro monografie, které se drží určité typografické luktury, není vhodná.

Pokud se v textu objevuje výčet položek či seznam, oddělujte položky malými písmeny: (a) ...., (b) ......, (c) .......; anebo:


CITOVANÍ A POZNÁMKY POD ČAROU

Obecná pravidla pro citování

Vzory citací můžete stáhnout zde: Vzory citací.

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.